Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

nie-czaskaj-mi-furtkom
3814 f7f1
Reposted fromodnowa odnowa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
nie-czaskaj-mi-furtkom
Wydawał mi się idealny. Jakby dla mnie wycięty z papieru. Boję się, że takich ludzi więcej nie ma.
— zielonarzabka.blog.pl
Reposted frometernia eternia viajointskurwysyn jointskurwysyn
nie-czaskaj-mi-furtkom
Czy kiedyś przyjdzie wreszcie taki moment, że otworzę oczy rano i pierwszym dojmującym uczuciem nie będzie tak ogromny brak?
— Radka Franczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nie-czaskaj-mi-furtkom
Ciri.
nie-czaskaj-mi-furtkom
6393 764a 500
Reposted fromkeik keik viairmelin irmelin
2340 cd93 500
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
nie-czaskaj-mi-furtkom
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viairmelin irmelin

August 09 2017

nie-czaskaj-mi-furtkom
Zdumiewa mnie nieustannie, jak to się dzieje, że wszędzie na świecie mężczyźni rządzą, choć są tak niezmiennie tępi.
— Trudi Canavan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

smallhonkfriend:

person: how is your mental state?

me: 

image
nie-czaskaj-mi-furtkom
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viafutureiscoming futureiscoming
nie-czaskaj-mi-furtkom
Rosła we mnie rozpacz, zatykała mi klatkę piersiową tak, jak kłaki zatykają filtr od odkurzacza, rozpychała mi przełyk, właziła do ust.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
6463 d810 500
nie-czaskaj-mi-furtkom

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viarudosci rudosci
nie-czaskaj-mi-furtkom
Jest mi smutno. Tak najzwyczajniej w świecie czuję, że jest mi bardzo smutno, jak chyba jeszcze nigdy. Albo może przykro, nie wiem. Możliwe nawet że i smutno i przykro. Smutno z przykrości, przykro ze smutku. Nie wiem czemu. Mam takie wrażenie, że wszystko się zmieniło jednocześnie zostawiając wszystko na swoim miejscu. Mam taki bałagan w tym całym porządku. Te sprzeczności nie są dobre i jestem już nimi zmęczona. Mam dobry humor na zewnątrz, kiedy coś mnie po prostu rozwala od środka. Nie jestem już nawet zła na siebie, na nikogo, nie czuję takiego buntu, który muszę na kimś wyładować. Tak sobie myślę, że chyba sama nie wiem co czuję. Jest mi po prostu źle, tak od wewnątrz. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy to psychiczny, czy bardziej sercowy stan. Może oba. Może żaden. Może mi się wydaje? Mogłabym powiedzieć, że chciałabym, żeby to się zmieniło, ale to działa w dziwny sposób. Teraz też się przecież zmieniło, a wszystko jest takie samo. Może tylko poza mną. Mi jest przecież smutno. Tak smutno nie było mi chyba jeszcze nigdy.
— dontforgot
Reposted fromdontforgot dontforgot viaPoranny Poranny
nie-czaskaj-mi-furtkom
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viafutureiscoming futureiscoming

August 01 2017

nie-czaskaj-mi-furtkom
nie-czaskaj-mi-furtkom
4609 18bd
Reposted fromjestemzero jestemzero viamarghot marghot
nie-czaskaj-mi-furtkom
Cuddles getting out of hand...
0724 07b2 500

nock-nock-nock:

Tom Kondrat

"iceland <5.5h"

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl