Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2017

nie-czaskaj-mi-furtkom
each of them individually is great
Reposted frommae mae viairmelin irmelin
nie-czaskaj-mi-furtkom
nie-czaskaj-mi-furtkom
7503 47b7
Reposted fromlittlefool littlefool viahouseofpain houseofpain
nie-czaskaj-mi-furtkom
0270 b4a3
Reposted frommurdercuterape murdercuterape viahouda houda
nie-czaskaj-mi-furtkom
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahouda houda
nie-czaskaj-mi-furtkom
4583 c0ec
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
nie-czaskaj-mi-furtkom
1799 50c3

July 09 2015

nie-czaskaj-mi-furtkom
7952 a20e
Reposted fromnataliablus nataliablus viamefir mefir
nie-czaskaj-mi-furtkom
Przestań się łudzić, że się zmieni!
— you stupid little girl
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
nie-czaskaj-mi-furtkom
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 viacoldworld coldworld
nie-czaskaj-mi-furtkom
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze..
— tęsknię
Reposted frompustemysli pustemysli viacoldworld coldworld
nie-czaskaj-mi-furtkom
Z poduszką mi do twarzy.
Reposted fromsatyra satyra viaterriblelove terriblelove
nie-czaskaj-mi-furtkom

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming vialaazy laazy

June 12 2015

nie-czaskaj-mi-furtkom
nie-czaskaj-mi-furtkom
5449 cc6d
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamefir mefir
nie-czaskaj-mi-furtkom

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

Reposted fromweightless weightless viaparradisee parradisee
nie-czaskaj-mi-furtkom
1185 42fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagawecka gawecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl