Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

nie-czaskaj-mi-furtkom
7604 bfd5
Reposted frommachinae machinae viaPoranny Poranny
nie-czaskaj-mi-furtkom
2505 5b04
Reposted fromslid0 slid0 viairmelin irmelin
nie-czaskaj-mi-furtkom
Reposted fromFlau Flau vialove-las love-las
nie-czaskaj-mi-furtkom
0380 a2ac 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vialove-las love-las
nie-czaskaj-mi-furtkom
nie-czaskaj-mi-furtkom
7623 3929 500
Reposted fromPoranny Poranny vialove-las love-las
nie-czaskaj-mi-furtkom
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlittledarling littledarling vialove-las love-las

July 06 2018

nie-czaskaj-mi-furtkom
2731 10e7 500
Reposted byLukasYorknoisetalesprzeniesieniejanuschytruscampaignersignofthemothgaborikariLuukkaczescdowidzeniamuladharazoriaalissQudacihepiwolalabymkartofelinvinciblelaparisienneviva-salvadorepathetic8niepotrzebnaprzygodapiehusviciousvenusisnotcominghomechceblantao5ranothebizonStoneColdSoberethielbaevenaddiodelpassatoaknatazspszczola91hornypigeonEinhornZorroprefect

February 18 2018

nie-czaskaj-mi-furtkom
Black cats owned by Molly Micklethwait & Rufus White (photograph by Oskar Proctor)
Reposted fromcats cats viairmelin irmelin
nie-czaskaj-mi-furtkom
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viapensieve pensieve

December 26 2017

nie-czaskaj-mi-furtkom
0449 4051
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
nie-czaskaj-mi-furtkom
7954 0bbe 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viairmelin irmelin

December 18 2017

nie-czaskaj-mi-furtkom
1499 d41b 500
Reposted fromlaters laters viaxannabelle xannabelle
nie-czaskaj-mi-furtkom
1497 477b
Reposted fromlaters laters viaxannabelle xannabelle
nie-czaskaj-mi-furtkom
7557 9d19 500
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viaxannabelle xannabelle
nie-czaskaj-mi-furtkom
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
nie-czaskaj-mi-furtkom
1524 eb27 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viasatyra satyra
nie-czaskaj-mi-furtkom
9543 2f0c
nie-czaskaj-mi-furtkom
Czasem warto wyłączyć i myślenie i światło. I rachunek mniejszy i człowiek odpocznie.
— przeczytane.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl